Общи условия

5 / 5 (1 гласа)

Този уеб сайт е официалната интернет страница на "БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА" ООД с адрес: с.Граматиково, ул. "Петрова нива"29 Д и адрес за кореспонденция -8000 Бургас, ул.“Цар Симеон І“ №82, ет.2, ЕИК 207626005

Уважаеми потребители,

Молим да насочите своето внимание към Общите условията за използване на този сайт. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и "БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА“ ООД, с който получавате правото да използвате безплатно информационния ресурс на уеб сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на информацията на сайта и "БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА“ ООД.

 

Съдържание

Съдържанието в уеб саита www.biohoneyzone.com има информационно-рекламна цел. То се подава от членовете на сдружението и се управлява от администраторите на уеб сайта. Претърпените вреди, вследствие на предприети фактически действия само въз основа на информацията, публикувана в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. "БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА“ ООД си запазва правото да редактира публикуваната на сайта информация, включително да прекратява достъпа до нея по всяко време и като има задължението да вземе всички разумни мерки с цел публикуване на сигурна и качествена информация.

Информацията разположена на този сайт е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да бъдем уведомени своевременно.


Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на "БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА“ ООД. За предварително разрешено ще се счита огласяване на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, в случаите, когато е цитиран техния източник.

Защита на личните данни 

Можете да разглеждате страниците на този сайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги – като запитване и прака форма за контакт, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но събраните ви лични данни и обработвани от "БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА“ ООД се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки уеб сайта www.biohoneyzone.com , ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползването му.  В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт Описаните правила и принципите за работа в този сайт са единствено с цел да защитим Вашите интереси и при ползването му да осигурим Вашата безопасност.